Coming soon...

"Butch Coolidge: Cejtíš to píchání, pane velkej?
To si s tebou zahrává pýcha!"